HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ 2

Proč se vydávám na expedice? Zdaleka to není zálibou ve sportu. Obyčejně to lidem vysvětluji tím, že nejsem schopen pochopit hlubokou podstatu svého hlavního vynálezu Alloplantu, ať už to zní jak chce divně. Skutečně si jen stěží dokážu představit mechanismus procesu, při němž mrtvá lidská tkáň (a právě z ní je vytvořen Alloplant) je schopna předat obrovský informační náboj do tvorby nových lidských tkání v jiném organismu, což znamená podnítit jeho regeneraci.

HLEDÁNÍ MĚSTA BOHŮ 1

Domnívám se, že na světě nejsou geniální nebo obzvlášť talentovaní lidé. Spíše jsou to lidé vnitřně čistí, lidé pracující, kterým Bůh dává formou intuice vědecké objevy. Každý vědec, který něco objevil nebo vynalezl, vám s rukou na srdci řekne, že idea jeho objevu se náhle vynořila jako nevysvětlitelný intuitivní šepot, jehož síla byla tak veliká, že změnila celý jeho vědecký život. A každému opravdovému vědci se určitě někdy stalo - v návalu romantických pocitů skrytých hluboko v nitru před kolegy - že zvedl oči k nebi a pomyslel si: „Děkuji ti, Bože!"

Voda jako lidská bytost - zážitky z Tibetu

O vodě a jejich vlastnostech jsme již uváděli spoustu článků s nejrůznějšími pohledy na záhady kolem ní. Nyní přinášíme nový názor na vodu od velice uznávaného ruského vědce světového jména, špičkového oftalmologa a nezaujatého badatele, zaměřeného na počátky lidstva na Zemi, jeho zániky a znovuzrozování. Jeho pohled na vodu, která jako jeden z pěti elementů (oheň, voda, vzduch, země a člověk) může mít stejný charakter jako člověk, je zcela průkopnický.

Stránky

Top