Konec světa po konci světa (5)

Neuskutečněná apokalypsa 2012 na jednu stranu umlčela pesimistické proroky horující o tajemných planetách, třech dnech temnot, ničivých zemětřeseních a dalších jevech, které se prostě objektivně neodebraly. Na druhé straně progresivní část „fenoménu 2012" byla, jak se zdá, pouze mírně přidušena...

Konec světa po konci světa (4)

Carl Calleman uveřejnil 2. ledna na svých webových stránkách článek meditující nad koncem mayského kalendáře, kde zdůrazňuje, že jsme podstatu celé věci vůbec nepochopili. Sám konstatuje, že se domníval, že s třináctým baktunem končí celý dlouhý počet, že však v nedávné době četl knihu Marka Van Stonea, kde se měl dozvědět o „novém objevu", že baktuny mohou pokračovat „donekonečna" a že mayský kalendář tudíž nebyl cyklický, ale lineární...

Konec světa po konci světa (3)

Další významný guru „fenoménu 2012", strávil jedenadvacátého velkým výletem do Mexika, o kterém sepsal 6. ledna 2013 rozsáhlý patnáctistránkový text, který uveřejnil na svých stránkách. Vyhrazuje se v něm především proti názoru, který mu média „připisovala", totiž že se jedenadvacátého má „něco stát", a zdůrazňoval, jak symbolické a významné události se jedenadvacátého staly - z textu však lze jen obtížně vyčíst, které konkrétní události má na mysli...

Konec světa po konci světa (2)

Obzvlášť zajímavé jsou přirozeně reakce hlavních představitelů mileniálních očekávání spojených s jedenadvacátým prosincem. Nejméně aktivní byl zřejmě Drunvalo Melchizedek; jeho reakce na klíčové datum lze sledovat pouze skrze facebookové statusy, přičemž poslední aktualizace na jeho osobní webové stránce pochází ze 12.12.2012 a mluví o přípravách na přechod.

Stránky

Top