Lidé a energie 6. (Umírání jako posvátný okamžik)

Téma, které jsem začal, není oblíbené, ale velmi, velmi důležité, nemohu ho opomenout. Kolik lidí opouští svět ve zmatku a strachu a díky tomu se dostávají do podsvětních oblastí, bloudí v našem okolí jako duchové a nemohou najít správnou cestu. Je škoda opovrhovat tím důležitým okamžikem, kdy duše opouští tělo, opomíjet jej, jako by nic takového nebylo, a bát se odchodu na onen svět. Kdyby lidé věděli, co je na druhé straně, nikomu by nebránili odejít. Nebáli by se a naopak se těšili na to, co je ve skutečnosti vysvobozením a radostnou událostí.

Lidé a energie 5. (Práce se světlem!)

Světlo pro nás představuje to, co je dobré a prospěšné na rozdíl od tmy, která je jeho opakem. Světlo je energie, jež nás posiluje, dává nám vědomí, spojuje nás se zdrojem, je to životodárná síla. Je proto dobré umět s ním pracovat (energeticky), naplňovat světlem svůj život, své tělo, svůj svět. Svět kolem nás se může zdát být temný a špatný a krutý, protože se od světla odchýlil a je nyní hodně naplněn šedými a temnými energiemi. Když bychom se podívali na fyzické tělo, všimli bychom si, že nemocná místa jsou tam, kde jsou temné oblasti v auře. A stejně je to tak i s celou společností, krajinou, planetou. I duše může mít své světlé a tmavé oblasti. Také by se dala vypozorovat souvislost mezi množstvím temných energií a náladou člověka - sklonem ke smutku, strachu, depresím apod. Nízkovibrační energie představují opak toho, co člověka povznáší. Učme se tedy vnášet světlo do svých životů a naplňovat své okolí světlem.

Lidé a energie 4. (Vyšší bytosti, shrnutí…)

Ani pro nižší a ne vždy světlé bytosti není cílem nic hmotného - některým jde o energie ve formě emocí, některé usilují o mentální energii, energii představ, myšlenek, názorů a nakonec systémů víry a samotného vědomí. Vyšší bytosti jsou vyšší proto, že jsou nad vší hmotou a mají vyšší cíle a oblasti zájmu a působení. Také žijí delší časová období a také na více místech současně. Jsou to kolektivní bytosti složené z energií v mnoha tělech. Lidé jsou jejich nosiče a ony skrze něj žijí. Dívají se jejich očima a prožívají s nimi jejich zkušenosti. Je to pozoruhodná symbióza a vše je maximálně využito, aby se ze zážitků jednoho mohlo poučit mnoho; žádný život není zbytečný, vše je zhodnoceno, prozkoumáno a je to využito k všeobecnému poučení. Život chudého nešťastného člověka tak může být užitečným poznatkem pro bytosti, které kvůli učení se sem cestují z dalekých končin vesmíru. Vše je tedy relativní a těžko se hodnotí, co je správné a co ne, pokud je vůbec vhodné něco posuzovat.

Lidé a energie 3. (Manipulace, temné - světlé energie, láska, Bůh, boj o duše, posmrtný život…)

"S manipulujícími energiemi se většinou pojí jedna okolnost - je těžké se od nich odtrhnout. Těžké a temné energie mají svazující účinek, zatímco čisté lze přijmout a následně kdykoliv bez obtíží propustit. Božské energie dávají člověku naprostou svobodu a nikdy ho nedrží. Naopak, je těžké jich dosáhnout a lehké ztratit. U manipulujících je to opačně - je velmi lehké je přijmout, ale těžké se jich zbavit. Nyní si povězme o té nejsvětlejší energii a tou je láska."

Stránky

Top