NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE II. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Tak napríklad, ak je niekto mimoriadne obézny na fyzickej rovine, v nevedomej manifestácii bude mimoriadne chudý. Ak je veľmi otvorený a spoločenský na fyzickej rovine, na nevedomej rovine bude pustovníkom. Po integrovaní nevedomého (spolu s integrovaním oboch polarít), sa môže zasvätenec naplno vybrať strednou cestou, čo znamená že môže prekročiť obmedzenia. V uvedenom príklade to znamená, že zasvätenec bude občas spoločenský a inokedy pustovnícky. Namiesto toho, že by bol mimoriadne obézny, alebo chudý, jeho telo nadobudne optimálnu hmotnosť.

NADOBUDNUTIE ZVEDOMENIA PIATEJ DIMENZIE I. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

My, Kozmická hierarchia sa chceme zamerať na proces nadobudnutia stavu bytia v piatej dimenzii. Mnohí zasvätenci na Duchovnej ceste v nadchádzajúcom roku 1998 nastúpia cestu prijatia stavu zvedomenia piatej dimenzie a mnohí tak urobia v rokoch nasledujúcich. Práve v stave bytia piatej dimenzie je plne integrovaná polarita a dualita a úplne prijatá nevedomá "temná stránka". To spôsobuje koniec ľudských genetických modelov smrti, deštrukcie, súperenia, ovládania a zneužívania.

Top