Necronomicon IV.

A právě v časech, kdy se Anu (Uran) může konečně stát pánem přilehlého vesmíru, vynořila se z temnot nebytí bezrozměrného vesmíru neznámá entita Prastarých. Využívající gigantických elektromagnetických sil k prostupu z propasti času. Entita o níž hovoří Soupis mrtvých jmen (Nekronomicon) z dílny chaldejských čarodějů. Mohlo se tak stát na počátku věků. Při formování naší Sluneční soustavy...

Necronomicon III.

Pokud si dobře vzpomínám, tak vetřelci typu Asura, tvrdili našim mezopotamským předkům, že jejich rod, respektive planetu, postihlo nesmírné planetární neštěstí (později, po 4000 letech, prý přijuchali s jinou variantou. Neštěstí postihlo prý "bratry" v Orionu. Potřebují tedy naše enzýmy, krev a množství genetického materiálu). Jedině možná záchrana tehdy prý byla skrze pozemské zlato, pomocí něhož vybudují kolem své domovské planety ochrannou barieru. Což není až tak hloupý nápad. Možná směřující k eliminaci dálkových detekcí, respektive odklonění, či částečné pohlcení detekčních signálů zrcadly na bázi zlata či naopak stříbra.

Necronomicon II.

Motto: Je jich sedm a přesto nekonečně mnoho. Démoni strachu procházejí časem. Dobývají všechny věže. Od Uru do Nippuru. Přesto je Ur nepozná! Srazili moc všech mocných měst lidí v minulosti, přítomnosti i budoucnosti. A přesto je lidé, i mocná města neznají, Létají v povětří, přesto je lidé nevidí, Porazili již východ a přesto je západ nezná! Zaplavili terorem západ, přesto východ nevěří! Jejich jména i čísla jsou lidem neznámá! Jejich podoby se podobají všemu a čemukoliv! Jejich obydlí jsou mezi našimi obydlími, ale i v pustinách země, v jeskyních i na dnech moří. V příbytcích lidí, kteří jim slouží a přinášejí oběti! V chrámech společenství smrti. Kde vyvolení hlupáci magickými cestami otevírají brány, za nimiž vládne Ereš_ki_gal - Paní Velké země, z níž není návratu. Odtud přicházejí, Prastaří temnot procházejí utajenými cestami minulosti, přítomnosti i budoucnosti… Prozatím, skrze multimediální prostituty, vládcové s mnoha jazyky bezuzdně jásají. A s nimi všichni ti, jejichž jména v knize života nebudou nalezena. (Parafráze na Necronomicon)

Necronomicon I. - Kniha mrtvých jmen

<img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="/files/clanok-subory-2010/sviecka.jpeg" ><i>Mrtvých jmen soupis – Necro_nomi_con - spis na nějž se hromadně odvolávají šílení domorodí blikači TV obrazovek a výrobci hororů a jenž se původně jmenoval „Al Azif“ (Hmyzí bzikání), pochází podle romantických nadšenců z dob omajidského chalifátu. Autorem má být údajně pomatený arabský básník Abdul Alhazred, žijící v jemenském městě Saná.

Top