Nesmrtelné tělo, nekonečná duše (6)

PHOENIX | V závěrečné části autor hovoří o aktivním mistrovství, čímž míní především schopnost zvládat život jako celek za propojení těla, mysli a ducha. Je to proces integrace, protože naše mysl jen zřídka bývá v souladu s tělem, a i když se to podaří, stále ještě tu chybí vnímání ducha. Propojení všech tří složek se zdá takřka vyloučené a otázka zní: je možné toho vůbec dosáhnout?

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Co dělají století lidé jinak? (5)

PHOENIX | Určitě se málokdo z nás setkal s člověkem, který by žil více než sto let. Podle sociologických studií se jedná o jedince spíše přizpůsobivé, mírné a střídmé. V jejich minulosti zpravidla nebyli zásadní zvraty a život strávili v pilné a většinou samostatné práci. V USA tvoří víc než tři čtvrtiny ženy. Tito lidé měli silnou vůli k životu a vážili si drobných radostí a požitků. Jejich zdravotní stav byl překvapivě dobrý.

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Jsem Duch (4)

PHOENIX | Profesor Chopra se domnívá, že hlavním důvodem, proč naše tělo stárne, je entropie, jejíž trvalá tendence směřuje k tomu měnit uspořádané formy (jako třeba naše tělo) na neuspořádané. Protikladem rozkladné činnosti entropie je "inteligence", která "vdechuje život mrtvým molekulám a z chaosu vytváří opět krásné symetrie".

Nesmrtelné tělo, nekonečná duše - Jak se naučit zpomalit stárnutí (3)

PHOENIX | Důležitým faktorem pro "správné" stárnutí je pocit spokojenosti. Bernece Neugartnerová se ve svém průzkumu prováděném na Chicagské univerzitě zaměřila na pět faktorů, které podle ní tvoří životní spokojenost. Je to především radost z běžných, denních činností, pocit, že život má nějaký smysl a že člověk dosáhl svých hlavních cílů, sebedůvěra a konečně optimizmus.

Stránky

Top