Nové zasvätenia zo starobylého Egypta II. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

Pri zasväteniach 13 až 16 sú transmutované všetky systémy viery založené na strachu. Každé presvedčenie založené na strachu je v podstate polarizované. Napríklad ak veríte tomu, že v istých oblastiach života ste lepší ako ostatní potom budete veriť, že v iných oblastiach života ste horší ako ostatní. Vyjasnia sa obe stránky každej viery a sú nahradené vierou, ktorá vedie ku strednej ceste t.j., že ste "rovní ostatným". Presvedčenia založené na strachu sú rôzne u každého genetického stelesnenia a preto sú jedinečné pre každú osobnú životnú históriu zasvätenca.

Nové zasvätenia zo starobylého Egypta I. (Kozmická hierarchia cez Karen Danrich)

My, Kozmická hierarchia by sme radi trochu osvetlili nasledovnú vlnu zasvätení, do ktorých sa mnohí z vás budú púšťať v roku 1988 a nesčíselné množstvá ďalších ich podstúpia v nasledujúcich desaťročiach. Mnohí z metafyzickej komunity prinášajú informácie o genetických a bunečných zmenách stojacich pred ľudstvom, ale o aké zmeny presne ide? Našim želaním je ísť hlbšie a osvetliť tento problém tým, ktorí podstúpia tento transformačný proces v blízkej budúcnosti.

Top