OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 6.

Alex, už sme s vami predtým podrobne hovorili o genetických prenosoch vašej rasy a o reinkarnácii. V prípade potreby to spomeniem znova, pretože vaša cesta a šťastie závisí od schopnosti dosiahnuť pravdu. Áno, sme si vedomí situácie vašej planéty, kde sa ukazuje veľká odchýlka od správnej cesty v čase úprimnosti. Ale, prosím, pokúste sa zdieľať tento okamih v evolúcii planéty ako prípravu na investície, ktoré budú pre vašu rasu zrealizované v blízkej budúcnosti.

OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 5.

Vo vašom priamočiarom meraní času v 3. rozmere, pred 439.231 obehmi [rokmi], došlo vo vašej slnečnej sústave k totálnej vojne.
Táto agresia zahŕňala nielen vás Terranov, ale aj tzv. Nibiru.
Túto inváziu do vašich systémov Oriónom, viedla kráľovná menom Suttee.
Táto (vojna) bola deštruktívna na mnohých úrovniach [frekvenciách] telesnosti.

OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 4.

Je to začiatok Jednoty, o ktorej by sme sa chceli s vami rozprávať a zdieľať ju. Vibračná frekvencia vesmíru sa mení veľmi rýchlo, v porovnaní s tempom povinnej evolúcie. Vo vašom svete táto frekvencia bude merateľná frekvenciou Zeme. Účinky novej dimenzie boli zavedené vo vašom roku 1994, a týka sa to všetkých fyzických materiálov sveta bez ohľadu na ich stav alebo rozmer. Účinky menia všetku fyzickú hmotu, vrátane atómov, fotónov, molekúl vodíka a všetku hmotu v jedenástich stvorených hustotách. Je dôležité, aby to bolo vysvetlené, alebo uvedené, pre tých, ktorí budú počúvať, aby sa zbavili pochybností. Všetky fyzické veci sa zmenia, pretože celá myšlienka sa mení. To začína v každom z nás na vyššej úrovni, v duchovnej forme, alebo pre lepšie rozlíšenie, v Jednej Mysli.

OBRANA POSVÄTNÉHO ÚZEMIA časť 3.

Je dôležité vedieť, že priekopníci minulosti, ktorí výrazne ovplyvnili váš svet, boli zo sŕdc ľudí odstránení. Súčasní vodcovia, by práve teraz mali zdieľať a prijať rovnakú vieru, filozofiu a cieľ ako ľudia. Vodcovia, by tak mali povýšiť každého na svoju úroveň, v súlade so zásadami jednoty od začiatku až do konca. Počas vašej histórie sa uctievanie hrdinov a vyhľadávanie slávy dostalo až do bodu, kedy vaši vodcovia ostali skvelí a ľud neznalý a bezmocný. Táto koncepcia vo vašej krajine odporuje skutočnej demokracii a je zlá. Jednotlivci sa musia a aj sa prebudia a dobrovoľne sa spoja.

Stránky

Top