NOVOVĚK: Válka s Habsburky

1609 Vyhlášena je sice svoboda náboženského vyznání, i pro poddané, avšak opět se vyhrocuje napětí mezi katolíky a protestanty. Vzniká koalice české šlechty, měst a protestantů proti sílící moci Habsburků a upevňování feudalismu (stavovská opozice). Král Matyáš přenáší své sídlo z Prahy opět do Vídně.

STŘEDOVĚK: Osídlování Evropy

477 Po rozpadu západní části Římské říše se tak končí slavná éra antické kultury a začíná nová éra “barbarů”. S ní začíná ranný středověk. Otrokářství střídá jeho mírnější podoba - feudalismus. Evropská etnika již tvoří tři hlavní skupiny - Germáni, Románi a Slované a s nimi i tři hlavní Evropské jazyky - germánština, latina a staroslověnština. Již o čtyři roky později v Evropě vzniká první říše barbarů - království Francká říše (dříve římská kolonie Galie) a za dalších dvanáct let na území dnešní Itálie Ostrogótská říše.

STAROVĚK: První kultury

Původ člověka na nové planetě Zemi je dvojího původu. Jeho fyzické tělo vzniklo jak evolučním vývojem na Zemi (typ Eva), tak má vesmírný původ (Adam), především od lidí ze souhvězdí Lyry a Plejád (Atlantida). Tyto vývojové proudy fyzické podoby člověka se spojily teprve před 50 000 lety, kdy se Atlantida propadla na fyzickou úroveň. Do té doby na fyzické Zemi vznikalo evolucí jen tělo pračlověka a planeta nebyla trvale obydlena žádnými inteligentními bytostmi. Země byla obydlena člověkem pouze na jemnohmotných, neviditelných úrovních, ke kterým patřily všechny nejstarší civilizace a později i civilizace Atlantidy.

PRAVĚK: Chronologie

Historie Pravěku se opírá především o záznamy Blavatské, ale i jiných okultistů, včetně záznamů z regresivních hypnóz, při kterých hypnotizovaní měli navštívit své minulé životy na Atlantidě. Důležitým zdrojem byly informace od mimozemských lidí, především z Andromedy a Plejád, nechybí ale ani vědecká evoluční teorie podle Darwina či Mayský kalendář. I když je pro nás stvoření života a éra pravěku zahalena tajemstvím, přesto už dnes můžeme najít styčné body, ve kterých se většina zdrojů shoduje.

Top