Odmietnutie povinného očkovania. Manuál najmä pre rodičov

"Tento manuál slúži rodičom, ktorí z rôznych dôvodov odmietajú niektoré očkovania alebo očkovanie ako také. Stručne vás zoznámi s postupom, ktorý vás čaká pri presadzovaní svojich práv a načrtne vám niektoré aspekty odmietnutia očkovania. Či už sa rozhodnete z akéhokoľvek dôvodu vybrať z povinného očkovacieho kalendára len niektoré alebo neočkovať svoje maloleté dieťa vôbec, môžete využiť niekoľko ciest. Okrem extrémnych možností, ako napríklad odsťahovanie sa do zahraničia alebo nezaregistrovanie svojho dieťaťa u pediatra, je možné využiť rôzne právne postupy alebo zákonné výnimky." Pôvodný text, vypracovaný Mgr. Tomášom Beranom, Jaroslavom Pšeničkom, Mgr. Michaelou Kopalovou, Zuzanou Candigliota a Martinou Suchánkovou z ROZALIA, preložili, doplnili, pozmenili a pre slovenské pomery upravili Ing. Peter Bezemek a JUDr. Andrej Cifra.

Pán ombudsman, je reiki bezpečná?

Vážený pán ombudsman, obraciam sa na Vás s prosbou o pomoc. V súčasnej dobe sa v našej krajine rozšírilo hromadné zasväcovanie do reiki. Väčšina ľudí, ktorí sa nechali zasvätiť, to urobila zo zištných dôvodov.

Stránky

Top