Lidská DNA: Průlomové objevy na počátku 3. tisíciletí! (1)

Střed Galaxie. Už od časů starých Mayů a Egypťanů bylo centrum Mléčné dráhy považováno za lůno či prapůvodní zdroj života. Z mnoha přesvědčivých důkazů vyplývá, že obě tyto civilizace nejen že chápaly Galaktické centrum jako obří černou díru, ale také věděli, že tato záhadná oblast, která transcenduje (nebo vytváří) časoprostor, ve skutečnosti vysílá rádiové a světelné frekvence, jimiž je tvořen život… ve formě DNA! Nejnovější ruský výzkum v oblasti „vlnové genetiky“ pojmenovává tuto sílu tvořící DNA „torzní vyzařování“, díky jejímu rotačnímu tvaru, který připomíná molekulu DNA.

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 10

Vrátila jsem se do New Yorku. Věděla jsem, že potřebuji čas k tomu, abych všechny skutečnosti co nejlépe vyhodnotila a mohla tak svému lidu předložit co nejefektivnější návrhy v rámci řešení nestálé situace. Zároveň jsem si velmi dobře uvědomovala, že prakticky všechna naše aktivita v prostředí planety Země bude muset podléhat souhlasu lidské bytosti. A tak již z tohoto důvodu bylo zjevné, že lidské společenství musí být informováno rychle, kvalitně a pokud možno co nejobjektivnějším způsobem, jelikož od toho všeho se budou odvíjet rozhodovací aktivity člověka, až přijde čas situaci řešit.

:::film::: ZÁTOKA (EN)

Poté, co spáchal jeden z delfínů sebevraždu přímo před jeho očima, rozhodl se Ric OBarry, známý trenér delfínů kupříkladu z amerického seriálu FLIPPER, že bude tyto tvory chránit. Vytvořil tým, který filmovými kamerami a špionážním nástroji poprvé odhalil přísně střežené japonské tajemství...

ODHALENÍ PRASTARÉHO TAJEMSTVÍ BYTOSTÍ ANUNNAKI 9

Následující informace jsou autorizovaným přepisem slov ženy – křížence mezi Anunnaki a lidskou bytostí, která se jmenuje Sinhar Anbar Anati: „Těsně před tím, než jsem odletěla, jsem měla schůzku s kolektivem velmi významných vědců. Seznámila jsem se s výsledky a závěry jednání mé schůzky s vrcholnými politiky a vojenskými generály, kde nechyběl ani tehdejší americký prezident. Poté se přihlásil jeden z vědců a řekl:

Stránky

Top