PARANORMÁLNÍ JEVY A ZVÍŘATA 2.

Služebná nám už asi deset minut vyprávěla své stesky, a tu se náhle stará lenoška na kolečkách stojící v koutě vlevo dala do pohybu, opsala lomenou čáru a posunula se mezi p. Sherwooda a mne. Potom se otočila k p. Sherwoodovi asi jeden metr za námi, udeřila dvakrát nebo třikrát svýma zadníma nohama o podlahu a přímou čárou se vrátila na své původní místo. To se stalo za plného dne a přesvědčili jsme se, že nešlo ani o vědomý podvod ani o žádný trik. Ta samá lenoška se vydala na svou dráhu třikrát, a je zvláštní, že přitom do nikoho nevrazila. Ve stejnou dobu se ozývaly prudké údery v opačném koutě místnosti, jako kdyby zedníci pracovali v sousední místnosti, která byla otevřená a zcela prázdná.

PARANORMÁLNÍ JEVY A ZVÍŘATA 1.

V tomto článku si uvedeme několik ukázek z knihy Ernesta Bozzano. Tento italský parapsycholog píšící francouzsky ve svém díle shromáždil množství pozorování o tom, že kromě známé skutečnosti předvídání hrozících atmosférických katastrof, zemětřesení, vulkanických erupcí apod. nebo smrti člověka (psi tzv. "vyjí na smrt"), jsou zvířata schopna vnímat projevy tzv. „strašení“, zjevení a ostatní paranormální jevy podobně jako lidé. V mnoha případech zvířata dokonce člověka svým chováním (projevy strachu) teprve upozorní na probíhající jev. Autor z těchto pozorování vyvozuje, že nejen člověk, ale i zvířata mají duši, která přežívá zánik fyzického těla.

Top