„Portál času“ starých civilizácií objavený II.

kp.ru | Začiatkom 90-tych rokov horolezecký sprievodca Ch. L. D. Mamani sledujúc peruánske krajinky Peru a Bolívie na jazere Titicaca narazil na veľkú starodávnu kamennú tabuľu s výškou 7 metrov. Do nej bol vytesaný výklenok podobný kľúčovej dierke s výškou okolo 2 metrov. Na čo sa používal, nie je známe. No tento kameň miestni nazývajú „Aramu Muru“ a výklenok „Brána bohov“. Existujú legendy o ľuďoch, ktorí sa tu údajne akoby „prepadli“, alebo o zvláštnych bytostiach - napr. o „vysokom človeku, ktorý prechádzal skrz otvor obklopený planúcimi svetelnými guľami“. Miestni nepochybujú o tom, že to boli bohovia.

„Portál času“ starých civilizácií objavený I.

kp.ru | Pred piatimi rokmi sme v „Komsomolke“ uverejnili materiál pod názvom „Posolstvo cudzincov ukryté v kalendári“ (viď na stránke „KP“ z 28., 29. júna, 1. a 2. júla 2005 http://www.kp.ru/daily/23534/41380/). Tento objav uskutočnil matematik, dôstojník Kozmických síl ZSSR, vedecký pracovník Spojeného ústavu pre jadrový výskum a bývalý zástupca riaditeľa Ústavu pre fyzikálno-technické problémy v Dubne Vladimir Pachomov. Matematik nás ohromil prehlásením, že pred 6 000 rokmi našu Zem navštevovali predstavitelia inej civilizácie a zanechali nám kalendár, do ktorého zahrnuli aj zašifrované posolstvo.

Top