Posolstvo z večnosti II.

Nasledujúce posolstvo je vhodné pre všetky duše, nech sú kdekoľvek. Je platné v každej dobe, od čias jaskynných ľudí až po súčasnosť. Nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Jeho úloha nesúvisí so svetskou úspešnosťou, orientuje sa na duchovno. Od počiatku času dodržuje tento spôsob života môj ľud vo vnútri Austrálie. Títo ľudia nikdy neboli pastiermi, sedliakmi alebo obchodníkmi. Vždy boli zberačmi, hudobníkmi, výtvarníkmi a básnikmi. Žili v úplnom súlade a jednote so Zemou, so všetkými živými tvormi a tiež so sebou.

Posolstvo z večnosti I.

Nasledujúce posolstvo je vhodné pre všetky duše, nech sú kdekoľvek. Je platné v každej dobe, od čias jaskynných ľudí až po súčasnosť. Nerobí rozdiely medzi mužmi a ženami. Jeho úloha nesúvisí so svetskou úspešnosťou, orientuje sa na duchovno. Od počiatku času dodržuje tento spôsob života môj ľud vo vnútri Austrálie. Títo ľudia nikdy neboli pastiermi, sedliakmi alebo obchodníkmi. Vždy boli zberačmi, hudobníkmi, výtvarníkmi a básnikmi. Žili v úplnom súlade a jednote so Zemou, so všetkými živými tvormi a tiež so sebou.

Top