Prečo sú epifýza a mentálne zdravie v tejto dobe najdôležitejšie 3

„Jedno popoludnie… užíval som si prechádzku so svojím priateľom v mestskom parku a recitoval som poéziu. V tom veku som poznal celé knihy naspamäť, slovo za slovom. Jednou z nich bol Goetheho Faust. Slnko práve zapadalo a pripomenulo mi slávnu pasáž: "Žiara ustúpi, je vykonaný namáhavý deň; Tamten sa náhli, skúmajúc nové polia života; Ah, že žiadne krídlo ma nedokáže zdvihnúť, aby som ho nasledoval, nasledujúc vznášanie sa!"

Prečo sú epifýza a mentálne zdravie v tejto dobe najdôležitejšie

Čistá epifýza a silné mentálne zdravie sú najdôležitejšie pre rozlíšenie pravdy od lží a prevzatie kontroly nad vaším životom späť do svojich rúk. Veda a duchovnosť sa spájajú a ponúkajú nám oporné body. Dnes môžeme povedať, že mnohé z tajomstiev sú tam vonku pod šírym nebom a že pravda a vedomosti môžu prísť k tým, ktorí ich hľadajú a dokážu ich rozpoznať.

Top