PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE II.

Nezastavím se před vyslovením pravdy takové, jaká je. Možná nezůstane na světě nikdo, kdo jí dokáže následovat, ale nemísím pravdu se lží. V duchovní oblasti se věci předkládají v čisté a jasné podobě. Není snadné se oprostit od zlosti a chamtivosti, ale kořenem problému je sexuální touha. Na duchovní pokrok mohou zapomenout všichni ti, kteří neusilují o sebeovládání v sexuálních záležitostech. Klamou sami sebe. Nemohou nikdy vnímat čistou Lásku. Čistá Láska znamená mít srdce otevřené pro celé lidstvo a neobsahuje ani nejmenší prvek jakékoliv touhy. Ze všech smyslových pokušení je nejsilnější právě sexuální přitažlivost. Přitažlivost mezi muži a ženami je tou nejmocnější touhou ovládající lidský život.

PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE I.

Vezměte, prosím, vážně fakt, že váš čas a energie nejsou neomezené. Až vás energie opustí, už nebudete schopni pro sebe nic udělat. Pokud svoji energii nevložíte do užívání si potěšení, budete ji moci využít uvnitř pro svůj duchovní vývoj. Jako vyvrcholení cesty stahování se ze světa a obracení se v meditaci dovnitř získáte osvícení, v němž se dostanete nad všechny své přirozené instinkty. Tato cesta je prověřená. K vnitřní přeměně ale může dojít pouze tehdy, kdy ještě máte k dispozici nějakou energii. Hodnota lidského života spočívá v překročení sexuality. Vždy byli, jsou a budou výjimeční lidé, kteří jsou toho důkazem. Ve skutečnosti čím více své touhy usměrňujete, tím více poznáváte skutečnou krásu a Lásku. Dokud pro vás zůstává výchozím bodem tělesná přitažlivost mezi mužem a ženou, nemůžete zažít nic skutečně krásného. Zůstáváte jenom na povrchu.

Top