Pythagorova škola mystérií, časť II.

Ako vyzerala cesta mystéria v Pythagorovej škole? Viacero autorov píše o tom, že Pythagoras mal jednu „Svätú reč“, v ktorej opísal esenciu tejto cesty a jej chod. Obsah „Svätej reči“ sa nezachoval priamo, predsa však existujú „Pythagorove Zlaté básne“, ktoré pochádzajú pravdepodobne z obdobia I.–III. storočia po Kristovi. Zvečnil ich jeden novopythagorejec v duchu tradície. Je veľmi pravdepodobné, že „Zlaté básne“ obsahujú časti či aspoň zlomky zo „Svätej reči“ a, že i ostatné básne boli sformulované odpovedajúc skutočnému Pythagorovmu duchu.

Pythagorova škola mystérií, časť I.

Skutočnosť, že spoločnosť Pythagorejcov bola mysterijná škola, potvrdil už Herodotos. Bol názoru, že Pythagorova múdrosť sa opierala o egyptské mystériá. Avšak pri porovnaní Pythagorovho učenia s učením egyptských mystérií nám padnú do oka veľké rozdiely: obrazy a hieroglyfy, mýty a postavy bohov, pyramídy, sfinga a ostatné veľké symboly boli tie, v ktorých sa ukrývali kľúče učenia mystéria.

Top