ALLATRA: Sakrální znalosti o čtyřech Bytostech 2

Rigden: Když člověk prochází etapou poznávání Pravé a Levé bytosti, v podstatě místo kontroly nad nimi riskuje, že se sám dostane pod kontrolu těchto celkem šikovných Bytostí, protože se nechá zlákat přáním mít neviditelnou sílu a moc nad jinými lidmi. A následek je, že se tím nechá unést, promrhá celý svůj život na dosažení dočasného výsledku, přičemž ztratí možnost dosáhnout svého osvobození, možnost dostat se ven z kruhu reinkarnacíí. Je to vlastně jakási návnada na lidi, kteří jsou nestálí ve své hlavní volbě.

ALLATRA: Sakrální znalosti o čtyřech Bytostech

Anastasia: A tak to je… Ale dokonce i v tomto případě pro člověka, který globálně chápe, o čem je řeč, není těžké odhodit slupky nanesené v průběhu času a pochopit podstatu věci, pokud má původní Znalosti. Ve společnosti jsou prostě ztraceny prvotní informace. A odtud pocházejí všechna neštěstí. Vaše poznatky v mnohém objasňují základní podstatu původních Znalostí. Myslím si, že pro současné lidi bude víc než „jednom zajímavé“ dozvědět se o sobě, o svých Bytostech, o Duši, o tom, jaký význam přisuzovali této informaci lidé ve všech dobách.

Top