Brusel dal za pravdu Slovensku: Mali sme právo odoprieť vstup maďarskému prezidentovi!

BRUSEL | Slovensko neporušilo právo Európskej únie, keď v auguste 2009 zamietlo vstup na svoje územie maďarskému prezidentovi László Sólyomovi. Dnes to vyhlásil v Luxemburgu generálny advokát Súdneho dvora EÚ Yves Bot. Ten tiež tribunálu navrhol, aby žalobu Maďarska zamietol. Incident, ktorý medzi Slovenskom a Maďarskom viedol k ostrej diplomatickej roztržke, súvisel s plánom prezidenta nášho južného suseda navštíviť Komárno pri príležitosti sviatku sv. Štefana a odhaliť sochu tohto prvého maďarského kráľa.

Hrozba stále prítomná II.

Národný výbor v Prahe vyhlásil vznik samostatného Československého štátu 28. októbra 1918. Týmto dátumom a od tohto dňa Československý štát existuje fakticky aj právne. Nevytvorili ho uznania štátov po 28. októbri 1918, ani rozhodnutie a schválenie mierovej konferencie.

Hrozba stále prítomná I.

Z Maďarska ako i zo Slovenského juhu sa čoraz viac ozývajú hlasy o revízii Trianonu a prijímajú sa aj kroky, ktoré by v príhodnej situácii mohli viesť k zmenám politicko – geografického usporiadania. Po Trianone, kde boli určené politické hranice Česko – Slovenska a teda aj Slovenska fakticky fyzicky ešte toto územie „nepatrilo“ Československu, muselo sa vojensky (legionári a dobrovoľnícke zbory) obsadiť, pretože Maďari sa dobrovoľne nechceli vzdať týchto území.

Čo sa to deje na vysokých školách?

Nedávno zriadila Prešovská univerzita v Prešove prvý Ústav maďarského jazyka a kultúry na Slovensku. Ústav má výnimočné postavenie, nespadá pod žiadnu fakultu, ale patrí priamo pod rektora školy. Tým sa pokryl geografický priestor južného Slovenska pre možnosti vysokoškolského vzdelávania sa príslušníkov maďarskej menšiny vo svojom jazyku a pravdepodobne sa tým aj zavŕšila prvá etapa budovania štruktúry tohto typu štúdia maďarského jazyka, kultúry a literatúry pre príslušníkov maďarskej menšiny.

Stránky

Top