Z MOSTU ZOSTAL HÍD

Zákon o používaní jazykov národnostných menšín navrhovaný Bélom Bugárom prostredníctvom svojho nastrčeného bieleho koňa Rudolfa Chmela, toho času podpredsedu vlády SR, nie je ničím iným ako súčasťou plánu Viktora Orbána spojiť zahraničných Maďarov pod strechu jedného maďarského veľkoštátu.

Hláste sa za Maďarov!

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov v roku 2011 je akcia mimoriadneho európskeho významu a vykoná sa na celom území Slovenskej republiky k 21. máju 2011. Sčítanie má poskytnúť aktuálne údaje nielen o počte obyvateľov, o ich ekonomickej, kultúrnej, vzdelanostnej a sociálnej úrovni, ale aj o demografickej štruktúre. Na národnostnom zložení populácie dosť záleží, pretože na základe početnosti obyvateľstva patriacej k národnostnej menšine sa budú prideľovať zo štátneho rozpočtu finančné prostriedky na rozvoj menšinovej kultúry a vzdelania. A tu je pes zakopaný, prečo treba na Slovensku vyprodukovať čo najviac tzv. štatistických Maďarov.

Kam vedie most Bélu Bugára

Naša menšinová nacionalistická strana SMK sa rozdelila. Vznikla druhá menšinová politická strana s premysleným názvom Most-Híd. Do jej čela sa postavil B. Bugár, pokúša sa ho podporiť náš bývalý veľvyslanec v Maďarsku Rudolf Chmel. Od prvých dní sa hovorilo aj o záujme Nemaďarov vstupovať do tejto strany. Kdesi sa kalkulovalo a kalkuluje s tým, že B. Bugára doteraz mnohí ľudia pokladali - dnes práve na rozdiel od P. Csákyho a M. Duraya - za zmierlivého, pokojného a dobromyseľného politika, niektorí oceňujú jeho kresťanskú orientáciu, v časti obyvateľov mal a má spomedzi politikov SMK, ba aj v širšom slovenskom politickom prostredí (z menovaných) jednoducho najlepšie meno. Nedávny prieskum priniesol údajne výsledok, podľa ktorého by sa Most dostal už do nášho parlamentu. Potom by sme tam mali dve menšinové, výrazne promaďarsky (lepšie povedané protislovensky) orientované politické strany.

Stránky

Top