SLUHA NA MÍRU II.

Závěrečná ukázka z poslední knihy Zecharia Sitchina... Ze zbytku textu Atra-Hasis a z dalších podrobných textů víme, že primitivní pracovníci byli bez průtahů nasazeni do práce v dolech a že Anunnaki, kteří sídlili v Edinu, pořádali do dolů nájezdy a násilím odváželi některé z těchto pracovníků, aby jim sloužili v Edinu, kde "rýči a krumpáči vystavěli svatyně, vytvořili hráze průplavů, pěstovali potravu pro lid a pro bohy".

SLUHA NA MÍRU

Nepokoje mezi Igigi (jiná skupina božstva Igi.gi - "Ti, kteří pozorují a vidí"), které vedly k úmrtí velitele Zu, byly jen předehrou dalších bouří. Následné vzpoury se týkaly jejich meziplanetárních misí na dlouhá období a nepřítomnost žen se ukázala jako největší důvod nespokojenosti. Problém nebyl tak akutní v případě Anunnaki pobývajících na Zemi, neboť mezi nimi se ženy nacházely již od prvního přistání (některé z nich jmenuje Enki ve svém životopise). Mimo jiné byla na Zemi poslána skupina zdravotních sester vedená jednou z dcer Anu. Její jméno bylo Ninmah ("Mocná paní") a její poslání na Zemi byla funkce Sud ("Ta, kteráž poskytuje pomoc"): byla vedoucím zdravotnickým důstojníkem Anunnaki a bylo jí souzeno sehrát důležitou roli v mnoha následujících událostech.

Top