Tajný kód kráľa Svätopluka: Stretnutie

Toto je príbeh o REČI. Toto je príbeh o tom ako sa Králi učili napĺňať svoje slová Sebou. Tak znejú úvodné slová textu, ktorý som obdržal za zvláštnych okolností /budem o nich ešte písať/ v jeseni roku 2001, krátko po udalostiach v New Yorku. Prežíval som vtedy zvláštne obdobie: pracoval som na veľkom developerskom projekte, ktorý mal navždy vyriešiť moju ekonomickú situáciu. Mal som pocit, že som len krok pred uskutočnením ďalšej svojej veľkej vízie – tentokrát neišlo o film, ale o „reálie“. Stáli sme pred podpisom dôležitých zmlúv a od práce „autora vízie“ závisela ich realizácia: cítil som na sebe bremeno obrovskej zodpovednosti a tak som aj k práci pristupoval. V jeseni toho roku som svoju myseľ napínal na maximum – usiloval som o napísanie „story“, z ktorej sa mal celý mega-projekt odvíjať: spoliehal som síce na svoji intuíciu, svet investorov a bankárov však odo mňa vyžadoval absolútne racionálne formulácie.

Stránky

Top