UFO a armádne tajné projekty II.

"Najskôr som videla niečo, čo vyzeralo ako ľudia v priezračných nádržiach. Tieto nádrže boli naklonené dozadu pod uhlom asi 25 stupňov tak, že sa dotýkali steny. Miestnosť vyzerala ako laboratórium. To som v kozmickej lodi nikdy nevidela. Ľudia, ktorí sa nachádzali v nádržiach vyzerali, ako by došlo k zastaveniu ich životných funkcií. Celé vnútro nádrže vypĺňala priezračná kvapalina. Zdá sa mi, že tamtí ľudia boli udržiavaní pri živote prostredníctvom hadičiek pripevnených k temenu hlavy."

UFO a armádne tajné projekty I.

V druhej polovici deväťdesiatych rokov dvadsiateho storočia priniesli dr. Helmut a Larion Lammerovci výsledky svojho bádania týkajúceho sa údajných únosov mimozemšťanmi za spoluúčasti armády, či tajných služieb. Svetlo sveta tak uzrel fenomén označovaný ako MILAB, odvodený od termínu "military abduction", označujúci osobu, ktorej únos realizovala armáda, známy aj pod anglickou formuláciou "alleged alien abductee" /"unesený údajne mimozemšťanmi"/. Výsledky rakúskej bádateľskej dvojice priniesli nasledujúce zistenia:

Top