U.F.O. ako ich nepoznáte 3. časť

"Myslím, že nás niečo vlastní. Povedal by som, že niečomu patríme; že táto zem bola kedysi neobývaná a iné svety ju objavovali, kolonizovali, bojovali medzi sebou o vlastníctvo a že dnes niečomu patrí. To niečo vlastní zem - a všetkých ostatných odplašilo."
Charles Fort

Americký autor Zecharia Sitchin vo svojej sérii kníh spomína veľmi kontroverzné okolnosti, ktoré sa udiali pred očami svetovej verejnosti v 80-tych rokoch. V rokoch 1988-89 vzbudila vo vedeckých i nevedeckých kruhoch veľkú pozornosť zvláštna udalosť. Informáciu o nej začali uverejňovaná v dennej tlači a v niektorých vedeckých časopisoch, ale potom bola náhle zastavená. Čo sa vlastne stalo...

U.F.O. ako ich nepoznáte 2. časť

"Myslím, že nás niečo vlastní. Povedal by som, že niečomu patríme; že táto zem bola kedysi neobývaná a iné svety ju objavovali, kolonizovali, bojovali medzi sebou o vlastníctvo a že dnes niečomu patrí. To niečo vlastní zem - a všetkých ostatných odplašilo."
Charles Fort

Javy zvané "UFO" sa vyskytujú na tých najneočakávanejších miestach. Nie vždy je prítomný objekt, ktorý pôsobí dojmom kovového lietajúceho stroja. Často je to len zvláštna hra farebných svetiel a prítomnosť silného energetického poľa. Prípad, ktorý sa stal v Kanade, je veľmi zvláštny, i keď treba povedať, že odborníci vyslovili pochybnosti o hodnovernosti tejto výpovede a nikdy sa presne nedokázalo, čo sa vlastne stalo.

U.F.O. ako ich nepoznáte 1. časť

"Myslím, že nás niečo vlastní. Povedal by som, že niečomu patríme; že táto zem bola kedysi neobývaná a iné svety ju objavovali, kolonizovali, bojovali medzi sebou o vlastníctvo a že dnes niečomu patrí. To niečo vlastní zem - a všetkých ostatných odplašilo."
Charles Fort

24. júna 1947 celým svetom preletelo meno amerického podnikateľa a pilota Kenetha Arnolda, keď zo svojho lietadla spozoroval šesť striebristých diskov nad Kaskádovými vrchmi v štáte Washington a od tých čias akoby sa s podobnými správami vo svetových masmédiách vrece rozsypalo...

Top