VEĽKÁ PYRAMÍDA - Germane prostredníctvom Lyssa Royal II.

Takže táto pyramída, v ktorej sa teraz nachádzate, je nasledovníčkou, mali by sme povedať, veľmi, veľmi skorých pyramíd, ktoré stáli na jej mieste. Keď bola pyramída prvý krát prebudovaná po veľkej potope alebo po zničení Atlantídy, to je to časové obdobie, kedy vstupujeme do súčasnejšej histórie, približne pred 10 000 rokmi. Táto pyramída by bola pod kontrolou kohokoľvek, kto bol v tom čase vládnúcim bohom. Bola postavená zvnútra navonok, a z podzemia nahor.

VEĽKÁ PYRAMÍDA - Germane prostredníctvom Lyssa Royal

Jednou z vecí, z ktorých sa naozaj tešíme pri práci, ktorú vykonávame, je čas konverzácie s vami.
Môžete klásť otázky o Egypte, o pyramíde alebo o akýchkoľvek skúsenostiach, ktoré máte. Ak sa opýtate na vašu osobnú skúsenosť, nezájdeme do prílišných detailov, ale poskytneme odpoveď, ktorá bude užitočná pre všetkých. Tak kto nájde odvahu a položí prvú otázku?

Top