Vo svetle vedy: Život mezi hvězdami

Stovky - a možná tisíce - let se lidé ptají: Jsme ve vesmíru skutečně sami? Na odpověď bude muset lidstvo zřejmě ještě počkat. Přesto tisíce obyvatel naší planety tvrdí, že mimozemšťany na vlastní oči spatřily nebo s nimi dokonce komunikovaly. Psychologové vysvětlují tato "svědectví" labilitou osobnosti a přílišnou fantazií podněcovanou zájmem sdělovacích prostředků. Možnostmi života ve Vesmíru se pochopitelně zabývají také vědci různých oborů: astronomové, geologové, biologové, chemici. Jejich odpověď není jednoznačná, ale klíčem k rozluštění prastarého rébusu je podle nich obecně uznávaná hypotéza: "kde je voda, tam by mohl být i život".

Vo svetle vedy: SUGESCIA

Sugescia ako podnet je obvykle tvrdenie formulované a oznamované tak, aby vyvolalo zamýšľaný účinok samočinne, bez kritického uvažovania a bez účasti vôle subjektu. Sugescia ako proces spočíva v uskutočňovaní sugerovaného javu, v jeho automatickej mimovoľnej premene na subjektívny zážitok alebo správanie. Uvedenou nekritickosťou a automatickosťou sa sugescia odlišuje od inštrukcie alebo príkazu, na ktorých splnení sa subjekt podieľa svojím vedomým rozhodnutím.

Stránky

Top