Podzemní pyramidy Etrusků

Před čtyřmi lety italští archeologové zjistili, že v rámci středověkého města Orvieto se nachází komplex podzemních pyramid. Nicméně, výzkumník Claudio Bizzarri smutně řekl: "Problém je, že nevíme, jak daleko musíme kopat, abychom se k nim dostali."

Neuvěřitelní dinosauři od řeky Paluxy

Název a podtitul článku mohou být pro nezasvěceného čtenáře matoucí, raději tedy jejich význam hned vysvětlím. Jsou parafrází na název ve vědeckých kruzích nechvalné knihy Tracking Those Incredible Dinosaurs – And the People Who Knew Them od Johna Davida Morrise. Jakkoliv je titul knihy půvabný (je škoda, že si jej v mírně ironickém smyslu nepřivlastnili paleontologové), její obsah představuje z velké části soubor dezinterpretací, polopravd a myšlenkových konstruktů, které mají sloužit k podpoře kreacionistických myšlenek jejího autora.

Příliš mnoho nálezů pravěkých lidí

Nedávno to bylo dítě Homo habilis, předtím nález kostí Ardipithecus afarensis, pozůstatky neandrtálců i prvních lidí našeho druhu, který si hrdě říká Homo sapiens sapiens (člověk moudrý moudrý), ale největší publicitu zažil nález kostí ženy člověka, jemuž se zatím říká, podle místa jeho nálezu na ostrově Flores, Homo floresiensis. A protože jde o druh (snad?) člověka velmi malého, vysokého asi jeden metr, dostal pohotově název »hobit« podle známých hobitů z knih o Pánu prstenů J. R. R. Tolkiena. Ale zde tento název pro člověka floreského používat nebudeme.

Záhadná mohyla na Sibiři

Během expedice na Altaj v údolí Salbyk (60 km severozápadně od města Abakan v Chakássii), objevili archeologové v roce 1950 mohylu, která se nazývá „Velký Salbykský kopec“. Byla podrobně zkoumána až v letech 1990-2008.

Stránky

Top