PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE II.

Nezastavím se před vyslovením pravdy takové, jaká je. Možná nezůstane na světě nikdo, kdo jí dokáže následovat, ale nemísím pravdu se lží. V duchovní oblasti se věci předkládají v čisté a jasné podobě. Není snadné se oprostit od zlosti a chamtivosti, ale kořenem problému je sexuální touha. Na duchovní pokrok mohou zapomenout všichni ti, kteří neusilují o sebeovládání v sexuálních záležitostech. Klamou sami sebe. Nemohou nikdy vnímat čistou Lásku. Čistá Láska znamená mít srdce otevřené pro celé lidstvo a neobsahuje ani nejmenší prvek jakékoliv touhy. Ze všech smyslových pokušení je nejsilnější právě sexuální přitažlivost. Přitažlivost mezi muži a ženami je tou nejmocnější touhou ovládající lidský život.

PŘEMĚNA SEXUÁLNÍ ENERGIE I.

Vezměte, prosím, vážně fakt, že váš čas a energie nejsou neomezené. Až vás energie opustí, už nebudete schopni pro sebe nic udělat. Pokud svoji energii nevložíte do užívání si potěšení, budete ji moci využít uvnitř pro svůj duchovní vývoj. Jako vyvrcholení cesty stahování se ze světa a obracení se v meditaci dovnitř získáte osvícení, v němž se dostanete nad všechny své přirozené instinkty. Tato cesta je prověřená. K vnitřní přeměně ale může dojít pouze tehdy, kdy ještě máte k dispozici nějakou energii. Hodnota lidského života spočívá v překročení sexuality. Vždy byli, jsou a budou výjimeční lidé, kteří jsou toho důkazem. Ve skutečnosti čím více své touhy usměrňujete, tím více poznáváte skutečnou krásu a Lásku. Dokud pro vás zůstává výchozím bodem tělesná přitažlivost mezi mužem a ženou, nemůžete zažít nic skutečně krásného. Zůstáváte jenom na povrchu.

Sexuální síla skrývá před člověkem tajemství

Ve svém tělesném uvědomění nemá člověk ponětí, že má ve své duši, v podstatě vlastního bytí, oba póly. Ztotožňuje se se svým tělem, manifestujícím podle současného uspořádání přírody pouze jeden pól, a hledá doplněk, jiného člověka, projevujícího ve svém těle opačný pól. Splynutí obou pólů v těle není možné, protože hmota izoluje, odděluje a klade odpor. Přesto oba póly usilují o sjednocení v těle jeho prostřednictvím, hledají východisko k znovudosažení stavu vzájemného splynutí a klidu alespoň ve zdánlivém napodobení prajednoty. Projevují se v těle dvěmapohlavními orgány, které krátkodobě dosahují tělesného pohlavního sjednocení. Jelikož vzájemné spočinutí obou pólů je prapůvodním stavem Božím, bytím, životem, vzniká z tohoto spojení, setkání obou pohlaví, v buňce k tomu určené nové napětí, nový život, nový živý tvor. Tento nese božské životní napětí opět v sobě, ale ve svém těle projevuje opět pouze jeden pól -jedno pohlaví, skrze které je život na Zemi předáván dále stále se opakujícím spojením. To je sexualita.

Mega-orgazmy a závislosť na sexe II.

Časť návnady na lieky podporujúce sexualitu je, že si môžeme myslieť, že sexuálna vášeň je tou najlepšou cestou ako stmeliť náš intímny vzťah, pretože sexuálna odcudzenosť sa zvykne vytvoriť ako nárast disharmónie. Avšak skrytý páchateľ v našich zväzkoch môže byť v skutočnosti návykový cyklus vrcholov a pádov v sexe samotnom – problém, ktorý viac orgazmov asi ťažko napraví. Štúdia doktorky Kiecolt-Glaserovej si vytýčila zistiť, či stresové hormóny rastú počas manželského konfliktu. Na izolácie výsledkov zmien vyprodukovaných konfliktom si vybrala 90 úplne nových párov...

Stránky

Top