Dr. Ranko Rajović: „Úlohou mozgu je prežiť“

Autor Programu NTC, lekár špecialista, zakladateľ Mensy v niekoľkých krajinách. Je členom rady riaditeľov svetovej Mensy a členom jej Výboru pre nadané deti. Prednáša na šiestich fakultách v štyroch krajinách a je spolupracovníkom UNICEF. Program NTC uplatňuje v trinástich krajinách v Európe.

Aké postavenie dostanú rodinné farmy na Slovensku?

V rámci siete stredných škôl v SR sme stav odborného školstva dostali na úseku pôdohospodárstva na kolená a dnes chceme farmárov vychovávať cez internet. Tomu sa povie najhrubšie zrno arogancie voči roľníckemu stavu. Poľnohospodár nie je povolanie to je poslanie na celý život. Tento vzťah sa nedá naučiť ten musí mať človek v sebe a žiť s prírodou, ale nie cez internet.

10 nejdražších škol na světě

VEĽKÁ EPOCHA | Kam dávají bohatí své ratolesti na studia? Posílají je do těch nejlepších internátních škol nabízejících základní nebo střední vzdělání (popř. obojí), kde se je špičkoví kantoři snaží vyvíjet ve všech směrech...

Stránky

Top