CELOSVETOVÁ POTOPA II.: Planéta ZEM

V ďaľšej časti vývoja slnečnej sústavy, po vzniku základnej hviezdy, nasledoval vznik a vývoj samotných planét. Vznik slnečnej sústavy sa datuje na približne 4,6 miliardy rokov z medzihviezdneho plynu a prachu, v ktorého centre leží naše slnko. Nabaľovaním a akréciou sa vytvorili na vnútorných dráhach z ťažkých prvkov pevné planéty a na vonkajších dráhach planéty z ľahkých prvkov.

CELOSVETOVÁ POTOPA I.: A predsa sa točí

Z histórie vieme, že sa o tento preslávený výrok zaslúžil Galileo Galilei (1564-1642). Taliansky astronóm a fyzik. Prvý, ktorý použil k pozorovaniu hviezd teleskopický ďalekohľad. Objaviteľ prvého mesiaca iného telesa ako má Zem. Galileo bol uznávaný zástanca Koperníkovej heliocentrickej teórie. Galileo bol cirkvou vyhlásený za kacíra, pretože podstata tejto teórie stála na vyhlásení, že Zem sa pohybuje okolo slnka, ktoré sa nachádza v centre planetárnej sústavy, čo bolo dovtedy nemysliteľné. Bol uvrhnutý do žalára.

Top