Stewart A. Swerdlow: PODZEMNÉ ZÁKLADNE!

"Priemerná hĺbka týchto základní je vyše 1600 metrov, v podzemí existujú v podstate celé mestá. Disponujú laserovými zariadeniami, ktoré vŕtajú tunely rýchlosťou vyše 11 km za deň..."
Phill Schneider

Vykonštruovaný mimozemský útok (reptiliánska hierarchia)

Steward Swerdlow je výnimočný človek, ktorý bol po celú dobu existencie projektu Montauk jeho súčasťou. Projekt vo svojej agende zahŕňal paranormálne zneužívanie ľudských schopností, cestovanie časom, medzidimenzionálnu komunikáciu, hyperpriestorové poznávanie archetypov a mnoho ďalších oblastí. Steward nebol súčasťou masovej manipulácie a kontrole mysli, akej je vystavená celá dnešná populácia...

Stránky

Top