Staroegyptské knihy mrtvých a DNA

Je pravdou, že se s kříženci lidí a zvířat setkáváme opravdu po celém světě. Vyskytují se v mýtech a legendách mnoha národů. Z historického hlediska o těchto zrůdách můžeme najít zprávy spolu s nesporně prokázanými reálnými událostmi, přestože někteří vědci, jako například Švýcar Ulrich Lopatka, tvrdí: „Pokud vůbec existovaly, musel být jejich počet velmi malý a jen stěží by se rozmnožovaly. Avšak zděšení, které způsobovali, utkvěl v paměti národů.“

FUENTE MAGNA: Sumerové v Jižní Americe

V muzeu (Precious Metals Museum) v La Paz (Bolívie) jsme objevili naprosto fantastickou mísu, které místní říkají Fuente Magna. Mísa byla objevena v blízkosti města Tiahuanaco a jezera Titicaca místním farmářem v 50. letech 20. století. Světoví výzkumníci věří, že tato keramická mísa poskytuje důkaz o setkání místních obyvatel s mimozemšťany právě v Puma Punku.

Dokonalá matematika a astronomie před tisíciletím

Z archeologických vykopávek je zřejmé, že jednoduché početní úkony zvládali již lovci mamutů. Používali k tomu názornou pomůcku - prsty na rukou, které umožňují počítání pomocí desítkové soustavy. První základy matematiky v historii se objevují v době před 5000 lety v povodí řeky Indu. Tehdy tam stála kvetoucí městská centra Mohendžo - Daro a Harappa. Zdejší obyvatelé používali na stavbu normované cihly, jejichž poměr stran činil 4:2:1 a k matematickým operacím desítkovou soustavu.

Stránky

Top