Symbol ako naše zrkadlo a prečo v nich vidí každý niečo iné?

Ku každému z nás prehovárajú symboly inak, pretože každý z nás je iný, vníma veci odlišne a aj jeho vnútro je iné. Niekto vidí vo veciach hlbší zmysel, iný vidí len povrch. Napriek tomu, že tvoríme jeden celok máme rozdielne názory, páčia sa nám rôzne veci a to, čo má rád jeden, nemusí vyhovovať tomu druhému. Rovnako je to aj so symbolikou. Ku každému môže prehovárať inak a každý si ho môže aj inak interpretovať. Jeden si ho vyloží tak a druhý onak. Prečo je to tak?

Zasvätenie v starom Egypte (múdrosť pochádzajúca z vyšších svetov)

Knihu od Waldemara Uxüliho “Zasvěcení ve starém Egyptě“ mám doma už dlhšiu dobu, ale dostala som sa k nej iba pred týždňom. Je to kniha plná rôznych informácií, najmä čo sa tarotu týka. V knihe Uxüli popisuje zasvätenie jedného mladíka do starých egyptských mystérií. Autor vychádza z Thovtovej knihy, čo je vlastne tarot. Tarot totiž pôvodne nebol nástrojom na veštenie, pretože jeho 22 hlavných kariet (Veľká arkána) symbolicky zobrazuje iniciačnú cestu človeka.

Marion Weinsteinová: PROSTOR A ČAS - HLEDÁNÍ MÍSTA II.

Člověk jako středobod vesmíru - i to je pojetí charakteristické pro věk Ryb, jakož i názory, ze kterých se vyvíjí rasismus. V období střídání věků dochází k uzákonění rovných podmínek pro každého, k integraci, zrovnoprávnění menšin. Až nastane věk Vodnáře, ztratí otázka rasismu, nacionalismu a sexismu své opodstatnění, neboť ze společnosti vymizí dualistické chápání života, jež je pro to nezbytné. V tomto období se střetáváme s tématy věku právě končícího a věku nadcházejícího: ocitáme se na křižovatce mezi novým a starým. Jak už řekl Tennyson, starý řád je určen k tomu, aby podstoupil místo novému.

Marion Weinsteinová: PROSTOR A ČAS - HLEDÁNÍ MÍSTA

ČAS: Na pomezí věků
MÍSTO: Pozemská pláň

Náš první posun ve smyslovém vnímání na cestě k pozitivní magii nás zavedl k myšlence, že všechno je možné. Další posun ve vnímání nás dovede k přehodnocení chápání času a prostoru - a určení místa, jaké v obou zaujímáme. Podívejme se nejprve, co říkají okultní definice času a prostoru. Zaměříme se především na koncepce, které lze aplikovat i na jednotlivce a jsou pro využití magie jako svépomocné metody nanejvýš přínosné.

Stránky

Top