Na koho by sa malo podobať dieťatko?

Principiálne je to jasné: na otca alebo matku. A zároveň možno povedať, že na oboch. Ale čo si pomyslí muž, ak neočakávane rozozná u svojho novonarodeného dieťaťa črty domorodca z Afriky, s ktorým sa jeho žena učila pred dvomi rokmi na tej istej univerzite? Odpoveď na otázku dal ruský vedec, doktor biológie, akademik Ruskej akadémie vied medicínsko-technických vied Peter Gariajev, ktorý sa zaoberá výskumom zvláštností stavby dezoxiribonukleovej kyseliny (DNA).

Telegonie

Telegonie je jev, na který prvně v moderní době narazil anglický věděc, současník Charlese Darwina, i když naši předkové jej znali již před tisíceletími, a také díky tomuto poznání se řídili zákony RITA. Tento věděc, současník Darwina, provedl následující pokus: nejprve skřížil čistokrevnou klisnu se zebrou, jak se dalo čekat k oplodění a graviditě nedošlo.

Top