História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 2. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXVI.)

Pán AL-AL-IM , Majster genetických vied, mal impozantnú úlohu kolonizovať a rozvíjať primitívny planetárny systém. Mladé slnko pôvodne malo iba dve planéty na obežnej dráhe, jednu malú vnútornú planétu (teraz známu ako Merkúr) a jednu väčšiu planétu, dali jej meno Tiamat. Neskôr si slnko pritiahlo ďaľších osem planét. Jeden pár vnútorných svetov (Venuša a Mars), Zem, Mesiac, dvoch centrálnych obrov (Jupiter a Saturn), a dvojičky - planéty (Neptún a Urán).

História Anunnaki - Nephilimi - Tiamat 1. (UTAJOVANÉ DEJINY ZEME časť LXXV.)

"Nie sme sami.
Vedci sa mýlia.
Sú tu, ale my ich nemôžeme vidieť, pretože sa skrývajú.
Skrývajú sa... v očiach.
My sme ich služobníkmi, my sme ich otroci, my sme ich majetok..."

Bytosti z mimozemských civilizácií boli tu už vtedy, keď ešte Zem bola pustá skala. Boli tu, keď bol človek stvorený a boli tu počas celej jeho evolúcie. V niektorých prípadoch bola ich účasť benevolentná, v niektorých prípadoch to tak nebolo. Človek bol vedený... a stále je vedený do omylu. Hviezdne bytosti sú naši Bohovia... a naši Diabli!

Nibiru a Tiamat

Podľa niektorých zdrojov skutočne existovali podľa iných je to iba mýtus. Napriek tomu veľa teoretikov a konšpirátorov verí, ba dokonca sú si istí, že tieto dve planéty kedysi skutočne existovali. Známy teoretik Zecharia Sitchin ktorý sa preslávil knihou Dvanásta planéta sa domnieva, že kedysi pred 5,5 miliardami rokov existovali obe planéty Nibiru aj Tiamat. Tiamat mal obežnú dráhu okolo Slnka najbližšie zo všetkých ostatných obiehajúcich planét. Za ním nasledovala Nibiru ktorá ale bola v jednej časti svojej obežnice ešte bližšie k Slnku. Z tohto vyplýva, že obežnice oboch planét sa križovali...

Stránky

Top