Exkluzívny rozhovor s Miroslavom Karlíkom

O problematiku a výskyt UFO sa zaujíma už desiatky rokov. Od roku 1992 je predsedom občianskeho združenia UFO KLUB Trnava. Počas 18-ročnej činnosti bolo v klube zozbieraných a v databáze zaevidovaných takmer 400 prípadov, ktoré patria do kategórie záhad. Sú to najmä pozorovania neznámych objektov resp. UFO, neznámych bytostí, duchov, zjavení a iných paranormálnych javov. Klub sa vo veľkej miere venuje prieskumu a evidencii piktogramov na Slovensku, ktoré sa objavili v 23 lokalitách označených za pravé, v dvoch prípadoch ako podvody a neakceptovali ani nové snahy podvodníkov. UFO KLUB Trnava bol založený v roku 1991 a v marci si pripomína 25. výročie.

looknowtv NA CESTE SLOVENSKOM NATOČILA UFO?!

Objekt bol údajne zachytený na ceste č. 79 pri smerovej tabuli "KRÁĽOVSKÝ CHLMEC, ČIERNA NAD TISOU". Je známe, že výskyt UFO je hojný na energeticky silných miestach a v blízkosti pyramíd. Neďaleko pri slovensko-maďarských hraniciach leží obec Bózsva známa našim čitateľom (sledujúcim ›› Planetárnu mriežku) ako priesečník v ›› Becker-Hagens Gride. A aby toho nebolo málo, i kopec pri ktorom bolo UFO natočené má "zaujímavý" tvar. Ak viete viac, podeľte sa s čitateľmi: redakcia@cez-okno.net
Sokol

Stránky

Top