Nový fenomén: „UFO-náboženství“?!

Narůstající oblíbenost fenoménu UFO a mimozemšťanů v současné době s sebou přináší i docela zajímavé rysy hodné povšimnutí. Neobyčejný zájem a fascinace tímto jistě velmi zajímavým tématem často hraničí až se zbožšťováním a s posedlostí vesmírnými bytostmi a věcmi okolo nich. Můžeme to pozorovat například na existenci řady náboženských skupin či hnutí, inspirovaných mimozemšťany a lidí, kteří propadli vášnivému uctívání všeho mimozemského. Mezi organizovanými skupinami jsou u nás nejznámější Raeliáni a Vesmírní lidé, založené prý přímo na pokyn "shora" mimozemšťany a otevřeně se hlásící k jejich odkazu, k jejich poselství a učení. Nepochybuji o pravosti těchto společenství a autenticitě textů a sdělení, z kterých vycházejí a jejich napojení na vyšší inteligence. Šíření informací a osvětová činnost jistě není nic špatného. Kde ale hraničí zdravý zájem o tyto nové neotřelé věci s uctíváním?

Top