Dvadsať príčin, prečo nedokážeme odpustiť

Vždy máme na výber: môžeme načúvať hlasu lásky, alebo hlasu ega. Je ťažké odpustiť, keď počúvame rady svojho ega, ktoré nám nahovára, že konáme správne, ak trestáme osobu, čo nás zranila, a odopierame jej lásku. Je ťažké odpustiť, pretože naše ego je tvrdohlavé, stále sa nás pokúša presvedčiť, že je lepšie a bezpečnejšie nenávidieť, ako milovať. Je dôležité, aby sme si zo svojho ega neurobili nepriateľa a zároveň aby sme nepodľahli jeho mylným radám. Taktiež je veľmi dôležité, aby sme rozpoznali, kedy sa nás ego chystá zviesť na scestie. Naše ego nás ustavične napomína.

Pokrivenie reality

Človek nedokáže vnímať okolitý svet dokonale objektívne. Jeho percepcia sa podobá aktu, kedy do videoprojektoru vkladáte diapozitív a dívate sa na snímku. Obyčajné bežné svetlo prechádza filmom a transformuje sa na obrázok na plátne. Vnímanie funguje ako plátno, svetlo predstavuje okolitý svet a diapozitív náš svetonázor, teda model nášho chápania sveta. Predstava každého človeka o sebe a okolitom svete sa často pohybuje ďaleko od pravdy, pričom ono prekrútenie navodzujú „diapozitívy“.

Top