Čo musí občan vedieť?

Dosť ma irituje pojem vedomostná spoločnosť, alebo poznatková ekonomika. Čo to znamená? Čo by mal vlastne občan vedieť, keď je členom vedomostnej spoločnosti? V televízii, rozhlase, v novinách a iných prostriedkoch čítame: „Žijeme vo vedomostnej spoločnosti“. Tento výrok priam dáva rozlet politikom, mnohým pedagógom, európskym komisárom, reformátorom univerzít, žiaľ aj niektorým vedcom, ba aj finančných trhom a vedeniam podnikov. Vzdelanie je vraj najdôležitejším zdrojom Európy, ktorá nemá prírodné zdroje. Lacným heslom je aj tvrdenie, že investovanie do vzdelania je investovaním do budúcnosti. Pripomeniem aj diskusie o elitných školách a univerzitách a útoky novín a časopisov na kvalitu univerzít na Slovensku, lebo je tu vedomostná spoločnosť. Nezaujímajú nás trvalé vedomosti, trvalé vedenie.

Top