Výzkum: Tvary krystalů vody se mění podle toho, jak k ní lidé mluví

VEĽKÁ EPOCHA | Dr. Masaru Emoto vedl dlouhodobý rozsáhlý výzkum vody. Ve své práci však nepoužívá klasické vědecké postupy, ale jeho cílem je dosáhnout netradičního a nového úhlu pohledu. Doktor Emoto svým vědeckým výzkumem prokázal, že voda je významným nosičem informací, udělal první fotografie krystalu zmrzlé vody a v současné době patří mezi nejznámější specialisty ve svém oboru.

Indie trpí nejhoršími suchy za posledních 40 let (VIDEO)

Indie varuje před hladomorem, pokud nezaprší. Miliony lidí v západní Indii trpí nejhorším suchem za poslední více než čtyři desetileté. Kritici viní stát z neobratnosti a korupce, což zhoršuje nedostatek vody z přírody. Centrální oblasti státu Maharashtra čelí nedostatku vody, který je horší než velké sucho v roce 1972.

Zabijaci riek

Vláda Ivety Radičovej schválila Návrh koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku 2030, ktorý otvoril dvere masovej výstavbe malých vodných elektrární na väčšine slovenských riek. Toto rozhodnutie však malo jednu chybu - padlo bez predchádzajúceho posúdenia vplyvov na životné prostredie. Odborníci varujú, že plánovaná výstavba 368 hatí a zdrží vodných elektrární smeruje z hľadiska cestovného ruchu, rozvoja rybárstva a ekológie k úplnej devastácii našich riek.

Voda si pamätá

Všetky formy života na Zemi vznikli vo vode a sú od nej existenčne závislé. Keď vedci hľadajú na vzdialených planétach podmienky na život či nové formy života, hľadajú v prvom rade vodu. Už prvé slová v Biblii hovoria o vode a rovnako ju v prvom rade spomínajú pasáže o vzniku sveta a človeka. Podľa Koránu voda prijala účasť božej vôle. Mnohé náboženstvá pri obradoch používajú vodu, ku ktorej upriamili modlitbu.

Stránky

Top