Zem krásna a neznáma 4.

Pokračovanie francúzskeho dokumentu fotografa Yanna Arthusa Bertranda o prírode a o vplyve človeka na ňu. Ďalšia časť hovorí o hospodárení s vodou na našej planéte.

Zem krásna a neznáma 3.

V tretej časti tohto dokumentu sa pozrieme na to, že voda nepatrí len jednému druhu, ale všetkému živému na našej planéte. Pokiaľ budeme chcieť chrániť život okolo nás, najdôležitejšou vecou je ochrana vody. Uvidíte, ako sa vo vyspelých štátoch vodou neuveriteľne plytvá, ale aj to, ako sa opatrne zaobchádza s touto tekutinou v krajinách, v ktorých je jej nedostatok.

Voda z vodovodu

Člověk se nemůže chránit před infarktem nebo mrtvicí tím, že vyřadí ze stravy cholesterol (tuk). Je potřebné odstranit chlór!
Spisovatel Tomáš Kašpar po shromáždění materiálů a konzultacích s některými českými lékaři vydal v minulém roce knihu Nespěchejte do rakve, v níž poukázal na několik závažných faktů týkajících se našeho zdraví, zdravotnictví, stravování a další aspekty (de)formující náš zdravotní stav. Jelikož kniha zaznamenala nebývalý ohlas nejen v České republice, ale i v sousedním Slovensku a autor od čtenářů dostal mnoho otázek, rozhodl se obsahově rozšířit některé kapitoly, aby ozřejmil několik v knize popsaných skutečností.

Stránky

Top