Nilský kříž

O Nilském kříži (Ankh), nejznámějším symbolu starého Egypta bylo napsáno mnoho superlativů, ale stejně jako u jiných egyptských památek, jeho podstata nebyla dosud vysvětlena.

VIKLANY (balanced rocks)

Množství pokusů o pochopení smyslu megalitických staveb napovídá, že známé skutečnosti je zapotřebí doplnit. Empiricky jsem dospěl k závěrům, že ono „doplnění“ nejsou žádné maličkosti, ale současnou vědou opomíjené přírodní zákony. Zní to neuvěřitelně, znal snad člověk v dávné historii přírodní zákony lépe než současná civilizace? To jistě neznal, ale věděl jak mezi kontinenty komunikovat.

MEANDR - ZDROJ ENERGIE

Obsah mých webových stránek http://www.miroslavprovod.com je převážně založen na manipulaci náboje statické elektřiny lidského těla, v souvislosti s náboji vodních toků. Identifikaci přesunů energie si nemohl ověřit každý, ale pouze ten, kdo měl zkušenosti s činností virgule. Bylo to málo přesvědčivé, proto jsem sestrojil jednoduché laboratorní zařízení, které lze snadno zhotovit, a nikoho nenechá na pochybách o funkčnosti přesunu energie.

Homeopatie z jiného pohledu

K následné úvaze o homeopatii mne inspiroval objev rakouského občana Johanna Grandlera. Zaujaly mne jeho poznatky o revitalizované vodě, zejména o jeho aktivační jednotce, ve které protékající voda mění své vlastnosti. V průběhu výzkumu, který popisuji na www.miroslavprovod.com, jsem protřepávání vody prováděl v jiné souvislosti a změny vlastností vody jsem také zaznamenal.

Stránky

Top