Spravodlivosť

Mnoho ľudí sa ponosuje – keby existoval Boh, tak by nemohol dopustiť takú nespravodlivosť... Vojny, hlad, choroby a utrpenie rôzneho druhu vytvára dojem nespravodlivosti. To je však iba povrchné videnie – v skutočnosti to nie je žiadna nespravodlivosť, ale človeku sa iba vracia to, čo svojimi myšlienkami, slovami a skutkami sám spôsobil. Naopak, Božia spravodlivosť je zákonom, ktorý nemôže byť porušený – pracuje však podľa Božej vôle, nie podľa predstáv človeka.

Zázračné schodisko v Santa Fe

Každý rok priťahuje táto záhada približne 250 tisíc návštevníkov do kaplnky Loretto v Santa Fe v štáte Nové Mexiko. Predmetom záujmu návštevníkov je tajomné schodisko, ktorého vznik je považovaný za zázrak. Kaplnka bola postavená v devätnástom storočí. Keď mníšky po jej dostavaní zistili, že v kaplnke chýbajú schody na chór, modlili sa celých deväť dní o pomoc k sv. Jozefovi, ktorý bol tesárom.

Top