Prečo práve ja?

Dušou človeka lomcuje neraz hnev, keď musí spoluprežívať rôzne prejavy nezrelosti svojho blížneho. Hneváme sa skoro na všetko. Muž sa hnevá na ženu, pretože zle varí, nerobí poriadok v dome, nevenuje sa deťom. Žena sa hnevá na muža pre nezdvorilosť voči nej alebo preto, že nezarába dosť peňazí a núti ju pracovať na dva úväzky, ignoruje domáce práce a ona musí napríklad meniť vypálené žiarovky, zabíjať klince do steny, opravovať počítač atď.

Cesta rytiera

Rytier sa správa voči všetkým ľuďom absolútne poctivo. Verí v spravodlivosť, a to v spravodlivosť Božiu i tú, ktorá má vychádzať od neho samého.

V otázke poctivosti a spravodlivosti neexistuje pre rytiera ani tieň pochybnosti. Existuje len správne a nesprávne.

Priepasti medzi dobrom a zlom

Najväčšie priepasti sú v živote pripravené pre tých, ktorí chceli v súboji medzi dobrom a zlom ostať neutrálni... Mnohí z nás si azda ticho pomyslia, že tieto známe slová nie sú pravdivé, pretože dobro nepotrebuje zápasiť, aby zvíťazilo. Veď o víťazovi medzi dobrom a zlom je vopred rozhodnuté.

Spomienky súčasníkov

Narodil sa 28. októbra 1815 v Uhrovci ako syn učiteľa a organistu Samuela Štúra a jeho manželky Anny – autor súčasného slovenského spisovného jazyka, učiteľ, politik, spisovateľ, jazykovedec, novinár...

Top