„Sedem divov internetového sveta 2010“: 20 ROKOV OD SPUSTENIA INTERNETU!

Sir Timothy Berners-Lee sprístupnil internet širokému publiku. S pomocou Roberta Cailliau a jedného mladého študenta totiž 25. decembra 1990 v laboratóriu CERNu implementoval prvú úspešnú komunikáciu medzi serverom a HTTP klientom prostredníctvom internetu. Berners-Lee je riaditeľom konzorcia World Wide Web (W3C), ktoré dohliada na pokračovanie vývoja webu.
Aké sú dnešné divy internetového sveta?
O tom ste rozhodli v hlasovaní!

Sedem divov internetového sveta 2010!

Poznáte internetové stránky, alebo portál, o ktorom by sa dalo povedať, že je "Divom internetového sveta"?
Viete o tom NAJ webdesigne?
Alebo sa na niektorej stránke cítite obzvlášť príjemne?
Tak ste tu potom správne - v siedmich kolách môžete rozhodnúť o udelení titulu ZLATÁ MYŠ!

Top