Terence McKenna

„Vonkajší svet - podľa McKenna - sa v mysli rekonštruuje prostredníctvom prísunu najrôznejších vnemov. Vnímanie usmerňujú receptory, takže obraz vonkajšieho sveta sa k nám dostáva prinajmenšom po troch alebo štyroch zvláštnych líniách prísunu. Telo je rozhraním medzi mysľou a svetom, je ich styčnou plochou. Jazyk akoby bol kódom pre celé množstvo informácií, putujúcich z mysle do sveta a potom zasa naspäť zo sveta do mysle. Podobne je to vo vesmíre, o čom svedčí biológia: tie najčastejšie, prvotné formy života vlastne nijaké ZARIADENIE na vnímanie sveta nemali. Keď sa im na ceste objavila nejaká potrava, pohltili ju. Nič viac.

Skrytý význam čísel v numerológii - súvislosť s Tarotom

Osudové vibrácie čísel 1 až 22 číselne zodpovedajú zobrazeniam jednotlivých kariet Tarotu. Tarot je kartový systém, ktorý obsahuje 78 kariet a je rozdelený do dvoch častí. Ako ste sa v predchádzajúcich článkoch mohli dočítať podľa numerológie, ktorá vychádza z Pytagorovho učenia, na smerovanie osudu človeka majú predovšetkým vplyv vibrácie čísel 1 - 9. Pri odhaľovaní skrytých a osudových vplyvov sa však berie do úvahy aj význam čísel od 1 do 22 a v určitých prípadoch aj vyššie hodnoty čísel. Okrem kombinácie čísel, z ktorých sa výsledné číslo skladá, má každé číslo od 10 a vyššie svoj samostatný význam. Napríklad výsledná a na ambície poukazujúca vodcovská 8 sa môže skladať z dvoch veľmi intuitívnych a senzitívnych čísel ako sú 2 a 6 v čísle 26, ale aj s vodcovskej 1 a fyzickej 7 v čísle 17. Výklad vibrácie čísla 8 bude preto pri čísle 17 a 26 alebo samotnej 8 rozdielny.

2010 – viac zábavy aj problémov

"Tento rok sa mi veľmi ťažko veští," vyjadril sa jeden môj známy, jasnovidec. "V ľuďoch sa nachádza strašne veľa hnevu a plnia sa len tie zlé predpovede." Z vlastnej skúsenosti môžem v tomto roku – podľa čínskeho lunárneho kalendára roku Byvola – potvrdiť nárast klientov s podvedomou túžbou umrieť. Nie, vedome by si to nikto z nich určite nepripustil, ale ich spoločným znakom je obohraná pesnička s názvom Povinnosti hmotného sveta verzus plač nešťastnej duše. Jej refrén znie: „Nemôžem, čo chcem – musím, čo nechcem, lebo to nejde inak a už ma to nebaví, nevládzem a radšej chcem zomrieť.“

Stránky

Top