Obrázok používateľa CEZ OKNO
SEDEM DIVOV INTERNETOVÉHO SVETA 2011

Poznáte internetové stránky, alebo portál, o ktorom by sa dalo povedať, že je "Divom internetového sveta"?
Viete o tom NAJ webdesigne?
Alebo sa na niektorej stránke cítite obzvlášť príjemne?
Tak ste tu potom správne - v siedmich anketách môžete rozhodnúť...
Oproti minulým ročníkom je tu novinka - ALTERNATÍVNY PREKLAD ROKA! Ku komu poputuje tento rok ZLATÁ MYŠ?

Pravidlá súťaže

´Sedem divov internetového sveta´ je podujatie usporadúvané na neutrálnej pôde internetového denníka WWW.CEZ-OKNO.NET, ktorý je jeho vyhlasovateľom i hlavným usporiadateľom

Súťaží sa v siedmich kategóriách: "NAJ CMS", "NAJ WEBZIN", "NAJ BLOG", "NAJ FÓRUM", "NAJ DESIGN", "NAJ WEB" a "NAJ PREKLAD"

Podmienkou zaradenia do súťaže je voľná dostupnosť (teda projekty nesmú byť spoplatnené)

Hlavným ocenením je putovná soška "Zlatá myš", ktorou bude ocenený najlepší prekladateľský čin na slovenskej alternatívnej scéne

Anketa začína 30. 10. 2011 a končí 25. 11. 2011 o polnoci

Zúčastniť sa môže KAŽDÝ návštevník portálu CEZ-OKNO.net (registrácia NIE JE potrebná)

Do 9. 11. nám zasielajte na adresu aliancia@cez-okno.net svoje tipy do jednotlivých kategórií. Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 10. 11. do 25. 11. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)

Súťažiaci odoslaním hlasu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže, nebudú poskytnuté tretej strane

O držiteľovi ceny ZLATÁ MYŠ rozhodne usporiadateľ na základe referencií a po porade s partnermi súťaže

Výsledky budú známe najneskôr 1. 12. 2011, zverejnené budú najneskôr 16. 12. 2011

Daň z príjmu, ktorej podlieha nadobudnutie výhry podľa platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ako aj všetky ostatné poplatkové povinnosti, ktoré sa môžu prípadne vzťahovať na nadobudnutie výhry výhercom, budú hradené Výhercom v celej zákonom stanovenej výške. Usporiadateľ a Organizátor neberú zodpovedať za dane vyplývajúce z výhry podľa príslušného zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov. Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.


Mediálni partneri

Iné správy - Portál nezávislých zdrojov informácií

Ak chcete súťaž mediálne podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Bannery súťaže pre mediálnych partnerov

200x200

<embed style="width:200px; height:200px;"></embed> type="application/x-shockwave-flash"<br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/zlata-mys-2011.swf" />

250x250


<a href="http://www.cez-okno.net/sedem-divov-internetoveho-sveta-2011"><br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/zlata-mys-2011-logo-250px.jpg" /><br /></a>

Autor kresby: © Ľubomír Kotrha - Všetky práva vyhradené

Prevzaté so súhlasom autora z www.kotrha.webnode.sk

exkluzívne.cez.okno

Sekcie: 
október 30, 2011 20:21 popoludní
Top