Obrázok používateľa CEZ OKNO
SEDEM DIVOV INTERNETOVÉHO SVETA 2012

Poznáte internetové stránky, alebo portál, o ktorom by sa dalo povedať, že je "Divom internetového sveta"?
Viete o tom NAJ webdesigne?
Alebo sa na niektorej stránke cítite obzvlášť príjemne?
Tak ste tu potom správne - v siedmich anketách môžete rozhodnúť...
Minuloročná novinka, súťaž ALTERNATÍVNY PREKLAD ROKA, pokračuje! Ku komu poputuje ZLATÁ MYŠ tento rok?

Pravidlá súťaže

´Sedem divov internetového sveta´ je podujatie usporadúvané na neutrálnej pôde internetového denníka WWW.CEZ-OKNO.NET, ktorý je jeho vyhlasovateľom i hlavným usporiadateľom

Súťaží sa v siedmich kategóriách: "NAJ CMS", "NAJ WEBZIN", "NAJ BLOG", "NAJ FÓRUM", "NAJ DESIGN", "NAJ WEB" a "NAJ PREKLAD"

Podmienkou zaradenia do súťaže je voľná dostupnosť (teda projekty nesmú byť spoplatnené)

Hlavným ocenením je putovná soška "Zlatá myš", ktorou bude ocenený najlepší prekladateľský čin na slovenskej alternatívnej scéne

Víťazné projekty majú na poskytnutých pozíciách propagačného žolíka na portáli CEZ OKNO, každý v hodnote 100€ (sedem kategórií, teda v hodnote 7x100€)

Anketa začína 22. 6. 2012 a končí 23. 11. 2012 o polnoci

Zúčastniť sa môže KAŽDÝ návštevník portálu CEZ-OKNO.net (registrácia NIE JE potrebná)

Do 22. 9. nám zasielajte na adresu aliancia@cez-okno.net svoje tipy do jednotlivých kategórií. Z každej kategórie zaradíme sedem najpopulárnejších do hlasovaní, ktoré budú prístupné od 23. 9. do 22. 11. do polnoci. Ak pripojíte pár slov, či príbeh, o to lepšie:)

Súťažiaci odoslaním hlasu dáva súhlas so spracovaním osobných údajov pre potreby súťaže, nebudú poskytnuté tretej strane

O držiteľovi ceny ZLATÁ MYŠ rozhodne usporiadateľ na základe referencií a po porade s partnermi súťaže

Výsledky budú známe najneskôr 1. 12. 2012, zverejnené budú najneskôr 24. 12. 2012

Výhercovia nemajú právny nárok na zámenu výhry alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie. Účastník Súťaže berie na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné podľa platnej právnej úpravy vymáhať súdnou cestou.

Usporiadateľ si vyhradzuje právo na zmenu pravidiel Súťaže na zrušenie Súťaže, dĺžku trvania ako aj podmienky hry, najmä, ale nie výlučne, pravidlá žrebovania, dátum uskutočnenia žrebovania, počet výhercov, ako aj druhy výhier, ktoré budú predmetom žrebovania. Zmenu pravidiel a podmienok hry usporiadateľ vhodným spôsobom zverejní. Usporiadateľ nezodpovedá za žiadne škody vzniknuté v súvislosti s nesprávnymi údajmi poskytnutými Účastníkmi Súťaže v súvislosti s neuplatnením, resp. nevyužitím výhry. Výherca nemá právny nárok na výmenu výhry/ceny alebo výplatu jej hodnoty formou peňažnej alebo inej kompenzácie (výmenou ceny za peniaze sa rozumie aj výmena ceny za cenný papier, nehnuteľnosť, vklad na vkladnej knižke alebo poistenia a pod.). Účastník hry berie na vedomie, že výhry nie je možné vymáhať súdnou cestou. V prípade akéhokoľvek sporu týkajúceho sa Súťaže, bude rozhodnutie Usporiadateľa konečné a záväzné.


Mediálni partneri

Iné správy - Portál nezávislých zdrojov informácií

Ak chcete súťaž mediálne podporiť, ozvite sa, prosím, na redakčný mail

Bannery súťaže pre mediálnych partnerov

250x250


<a href="http://www.cez-okno.net/sedem-divov-internetoveho-sveta-2012"><br /><img style="float: left; margin-right: 10px; margin-bottom: 9px;" src="http://www.bannery.cez-okno.net/zlata-mys-2012-logo-250px.jpg" /><br /></a>

Autor kresby: © Ľubomír Kotrha - Všetky práva vyhradené

Prevzaté so súhlasom autora z www.kotrha.webnode.sk

exkluzívne.cez.okno

Sekcie: 
jún 22, 2012 19:41 popoludní
Top