Ženy gladiátormi? Nové dôkazy zo starovekého Ríma

Zdalo by sa, že súboje žien – gladiátoriek boli v Rímskej ríši zriedkavým divadlom. Ale nová analýza sochy uloženej v nemeckom múzeu dáva dôkaz o tom, že trénované ženy v antických amfiteátroch bojovali, ako sa uvádza v najnovšej štúdii, na život a na smrť. Podľa autora štúdie Alfonsa Manasa zo španielskej Univerzity v Granade je bronzová soška iba druhým známym znázornením ženy-gladiátorky.

Nález kresťanskej Anglosasky so šperkom

Kostra mladej kresťanskej šľachtičnej, ktorá bola uložená na odpočinok na „pohrebnom lôžku“ približne pred 1400 rokmi, poskytuje archeológom vzácne poznatky o počiatkoch cirkvi v Anglicku. Bola objavená v roku 2011, v dedine blízko Cambridge. Mladá žena nosila symbol svojej viery v tvare nádherného zlatého kríža s granátmi, ktorý sa našiel na jej hrudi a je zobrazený na obrázku vyššie. Vedci z Univerzity v Cambridge oznámili minulý týždeň, že nájdený poklad radí hrob medzi prvé známe kresťanské pohreby v Anglosaskom Anglicku.

Neolitická „katedrála“ II.

Na ostrove pri pobreží severného cípu Veľkej Británie archeológovia odhaľujú rozsiahly rituálny komplex datovaný až do doby kamennej, ale omnoho starší ako Stonehenge. Novinkou nie je iba vek náleziska, ale podľa odborníkov by mohol byť objavený pôvodný model Stonehenge a ďalších veľkých rituálnych komplexov známych na juhu Británie.

Články Ernsta Muldaševa (obsah)

Ernst Muldašev, doktor medicíny, profesor, generálny riaditeľ Centra očnej a plastickej chirurgie v Ufe, chirurg vyššieho stupňa, čestný konzultant Luisvillskej univerzity (USA), člen Americkej akadémie oftalmológie, diplomovaný oftalmológ Mexika. Organizuje vedecké expedície do Himalájí, Tibetu, Egypta a ďalších krajín, ktoré významne prehĺbili chápanie problémov regeneratívnej chirurgie vrátane senzačných objavov filozofického a historického významu.

Stránky

Top