Jak kult celebrit ničí naše duše

V kultuře celebrit ničíme objekt našeho zbožňování. Komerční zneužití smrti Michaela Jacksona bylo uspořádáno stejnými korporátníma silami, které zapříčinily Jacksonovo pomatení. Jackson, okraden o své dětství a obklopen supi, kteří se živili na jeho strachu a slabínách, byl pohlcen znechucením sám sebou, proto nožem proměnil svůj afroamerický obličej do neustále se měnící smrtelné masky bílého muže a svoji údajnou pedofílii skrýval za iluzí nekonečného dětství Petra Pana. Nebyl schopen oddělit své veřejné já a své soukromé já. Stal se zbožím, výrobkem, někým kdo byl prodáván, využíván a manipulován. Byl nakažen morálním nihilizmem a rozkladem osobnosti, tím co se nachází ve středu naší korporátní kultury. A jeho fantazírování o nekonečném mládí, spolu se sebeklamem majestátu a zoufalým deformujícím hledáním fyzické transformace, byly projevy naší vlastní touhy. On byl naším odrazem v extrému.

Omyly Juraja Jakubiska

Otvorím tento problém aj o ňom napíšem podľa receptu: ide dravec smelo na vec.

1. Presvedčil som sa, že režisér Juraj Jakubisko nakrútil niekoľko vynikajúcich a výrazných slovenských filmov. Vrátane dokumentárneho filmu o stavbe sovietskeho plynovodu, ak by to chcel zatajiť! Na oblohe záujmu slovenských divákov vždy prenikavejšie žiarili tie Jakubiskove filmy, ak scenár nepísal sám, ale vychádzal z konkrétnych románov, a prizýval do spolupráce ako scenáristov buď Ladislava Ťažkého, alebo Petra Jaroša.

Stránky

Top